Edsvikens Segelsällskap (ESS)

Tider för sjösättning 2020

Nu är datum och tider för sjösättning 2020 publicerade i kalendern. Bokningen öppnar i BAS 10 mars 2020. Påminner också om att titta till presenningarna efter den hårda vinden i helgen som har varit!

Spännande föreläsning efter Årsmötet 2020

“Jan-Gunnar Persson kommer att hålla föredrag om segling genom den ryska ishavskanalen ombord i ketchen S/Y Gantika, 2015.

Jan-Gunnar deltog från Finland, seglingen gick först till St. Petersburg, via floden Neva till Ladogasjön, via floden Svir till Onegasjön och sedan den långa Stalinkanalen upp till Vita Havet.  Från Arkhangelsk vidare till Nordnorge och Svalbard (N 79 gr). Avmönstring i Tromsö efter 2 månader, varav drygt 30 dygn genom Ryssland.” 

Årsmöte 2020

Vi närmar oss tiden för årsmöte som kommer att hållas 10 mars i Amorinasalen, bibliotekshuset Sollentuna. kallelse till årsmötet kommer att skickas ut.

15 februari är sista datum för inlämnande av motioner som skickas till e-postadress motion@edsvikensss.se

Valberedningen tar tacksamt emot uppgifter om medlemmar som kan tänka sig att ingå i varvskommittén resp. vara revisor, och om du vill göra en insats för föreningen, ber vi dig kontakta valberedningens ordförande, Tommy Björklund, mejl valberedningen@edsvikensss.se.

Presentation av föreläsare kommer att publiceras senare på hemsidan.

2020-01-15 SMHI utfärdar klass 1 varning för samtliga farvatten

Med anledning av den storm som har dragit in över de brittiska öarna och som även delvis har och kommer att påverka oss med hårda vindar, så kan det vara läge att åka förbi varvet för att kontrollera att presenningarna fortfarande ligger på plats över båten.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen

Nu ligger alla våra båtar på land under presenning i vinterdvala. Någon snö är det inte och som tur är har höst- och vinterstormarna uteblivit så här långt. Likafullt så behövs det lite översyn av båten och täckningen, så glöm inte bort att åka förbi båten så här i juletider.

Vakt

Nu har ESS vaktperiod avslutats. Vaktchefen rapporterar att det har inte varit några avvikelser att rapportera från vaktpassen.

Rapport gällande södra rampen

Som tidigare rapporterats har underlaget sjunkit, så att en grop på ca 70 centimeter bildats under rälsen. Detta har inneburit att ett brott på rälsen har uppstått. Jobbet med att reparera rälsen och återställa botten fortsätter. SoBU inväntar en offert från företaget som ska utföra uppdraget, så att vi kan få tillbaka rälsen innan vårens sjösättning.

Rapport från torrsättning 2019

Enligt rapport från vår varvschef så har vi i år tagit upp 105 båtar på land, fördelat på 102 segelbåtar och 3 motorbåtar. Kryparna har fungerat bra och har inte haft några stopp. Dubbelslingen har problem med bandlåset, som i sin tur har gjort att det har varit tålamodsprövande för förarna. Men våra erfarna förare har löst de uppkomna problemen galant.

Trots vi har fått samsas på en ramp så har det flutit på bra. Vid några tillfällen har det tagit längre tid än önskat när båten ska pallas upp i dess vagga beroende på att den inte har fått vederbörlig översyn. Att tänka på inför nästa säsong.

På förekommen anledning gällande bokning av torrsättning

Observera att bokning av torrsättning är en köbokning och inte en tidsbokning. Detta för att det är svårt för förarna att beräkna tiden för varje båt. Se informationstexten vid bokning i BAS. Vi har också kompletterat texten vid påminnelse av bokningen.

Rapport från höstens första torrsättning

Vår varvschef tillika förman för dagen Anna-Karin rapporterar att allt flöt på enligt plan. Det var tio båtar som ställdes på land och båda kryparna fick jobba vilket innebar att allt var klart straxt före kl 12. Helgen skulle delas med EBK men de hade fått upp alla sina båtar redan på lördagen förutom en. Detta gjorde att det inte blev någon trängsel eller långa väntetider vid den enda fungerade rampen. En faktor som också gjorde att det gick smidigt var att alla vaggor var väl förberedda och att pallvirke var framplockat. Ett stort tack till alla inblandade.

Nästa torrsättning är nu på torsdag 26/9 och tacksamt är om alla som tar upp kan var på plats lite tidigare då vaggorna kan behöva justeras i längdled och extra händer kan behövas till detta arbete.

Fem båtar är anmälda detta datum, så det finns fortfarande en plats kvar!

Korrigering gällande påminnelse av bokade pass i BAS

På vaggflytten 17 september informerades lite felaktigt att det inte skulle gå ut någon påminnelse för bokat pass. Då funktionen finns i BAS så kommer en påminnelse via E-post att gå ut några dagar innan bokad aktivitet. Detta gäller för både torrsättning och arbetspass. Beklagar denna kommunikationsmiss.

Information från SoBU

Man har utfört en besiktning av rälsen inför upptagningen då det var ett haveri och en av kryparna fastnade i sjön. Det har konstaterats att den norra rampen är brukbar medan den södra kommer inte att kunna användas för upptagning i höst. Detta på grund av att det har blivit ett hål under rampen på ca 70 cm som skapade ett rälsbrott. Botten under södra rälsen måste förstärkas vilket innebär att ett större arbete måste utföras i höst.

Då vi kommer att köra två krypare på en ramp innebär det att det kommer att krävas att de som tar upp sina båtar har har allt förberett för att det ska gå så smidigt som möjligt. Var ute i god tid så att väntetiden blir så kort som möjligt vid bryggan.

Mer information kommer vid utsättningen av vaggor 17 september

Nu är tider för torrsättning klara

Sön 22/9   kl 08:00 – 16:00   20  båtar  
tors 26/9   kl 16:00 – 18:00   6  båtar
sön 29/9   kl 08:00 – 16:00    20  båtar
tors 3/10   kl 16:00 – 18:00   6  båtar
sön 6/10   kl 08:00 – 16:00    20  båtar
tors 10/10 kl 16:00 – 18:00   6  båtar
tis 15/10   kl 16:00 – 18:00   6 båtar
tis 22/10   kl 16:00 – 18:00   6 båtar
sön 27/10 kl 08:00 – 16:00   20 båtar

Arbetspass
Söndagar:  4 tider: 8-10, 10-12, 12-14 samt 14-16
För varje pass behövs 4 personer ( 2 per krypare)
Veckodagar ( tis/tors):  1 tid 16-18 
Även här behövs 4 personer per pass (2 per krypare)

Bokningen av torrsättning och arbetspass sker via SBU’s BAS. Klicka på “Boka torr- & sjösättning” i menyn. OBS! Bokningen öppnar söndag 1 september.

Om du inte har fått något mail eller har problem med inloggning/bokning så kan du skicka ett mail till bassupport@edsvikensss.se.

Några har redan en inloggning till BAS och de som är nya för BAS ska ha fått ett mail som beskriver hur man loggar in i BAS (Skulle det vara så att du inte hittar något mail så kan det kanske ligga i skräpposten). När du har kommit in i BAS så är det bra om du kontrollerar dina kontaktuppgifter. Komplettera med ditt aktuella mobilnummer om det saknas/är felaktigt så att förare/förman kan kontakta dig om det är några ändringar i schemat.

Bokningen är en köbokning och inte en tidsbokning. Var på varvet i god tid för upptagningen då turordningen är preliminär och att den kan komma att ändras vi behov av förare och förman.

Nyheter inför kommande bokning av torrsättning

Styrelsen har beslutat att ESS kommer att använda sig av applikationen BAS som Svenska Båtunionen (SBU) tillhandahåller för bokning av torr- och sjösättning samt bokning arbetspass vid dessa tillfällen. Mer information kommer.

Planering för torrsättning

Planeringen för torrsättning är i full gång och varvschefen har en löpande dialog med SoBU för att få klart med datum.

Behov av en plats för din båt i vinter?

Har du behov av en vinterplats för din segelbåt kommande vinter 2019/2020? Skicka in en ansökan till ESS Styrelse. Ansökan om medlemskap och övriga villkor finns under rubriken “Medlem” på vår hemsida.

Vaggflytt och kommande vaktperiod hösten 2019

Se information under rubriken “Kalender”.

Resultat av enkäten gällande bottenfärger

Tack för alla svar som har inkommit på enkäten om användandet av bottenfärger. Resultatet är presenterat under rubriken Miljö/Bottenfärger.

Haveri vid sjösättning

Vid sjösättnigen i lördags skedde det ett haveri vid södra rampen. Rälsen gick av framför kryparen som gjorde att den fastnade under vattnet. Den blev bärgad, men är skadad. Detta innebär att södra rampen är avstängd och kan för närvarande inte användas för sjösättning på grund av rälsbrottet. Den äldre dubbelsling-kryparen är skadad, oklart hur allvarligt. DUSK 2 kommer att ersätta den skadade maskinen från och med kommande sjösättningar. Haveriet påverkar inte möjligheten att lyfta på master vid södra bryggan. (Observera att det ligger en sten invid bryggan på norra sidan. Framförallt för båtar med djupare köl måste se upp)

Sjösättningspremiär

Årets först sjösättning ägde rum i under lördagen 27/4. Åtta båtar gick i sjön i det fina vårvädret och inga krånglande “krypare”. se uppdatering på vår facebook-sida.

Vatten på varvet

Vattnet kommer att släppas på kommande söndag 14 april under eftermiddagen om fryspropparna har släppt i all ledningarna ute i området, vilket är troligt. Det har dessvärre blivit en läcka på inkommande vatten, som kommer att repareras under veckan. Normalt finns det alltid vatten på gamla klubbhusets gavel men där är det avstängt också till läckan lagats.

Kommande aktivitet

Styrelsen kommer nu i vår att i utföra en besiktning av båtvaggor för att säkerställa att de är säkra och funktionsdugliga

Planering av vårrustning

Under rubriken “Miljö” och “Bottenfärger” finns information om vilka färger som är godkända för 2019 av KEMI. Observera att endast hårda färger är godkända av SoBU. Styrelsen kommer i början av april att skicka ut en ny enkät för att inventera användandet av bottenfärger.

Säkerhetskontroll av den egna båten

Under rubriken “Länkar & Dokument” finns nu ett dokument från SBU som beskriver vad som bör/ska kontrolleras för ökad säkerhet i och på våra båtar.

___________________________________________________________________________________________________