Resultat av enkäten gällande bottenfärger

Tack för alla svar som har inkommit på enkäten om användandet av bottenfärger. Resultatet är presenterat under rubriken Miljö/Bottenfärger.

Haveri vid sjösättning

Vid sjösättnigen i lördags skedde det ett haveri vid södra rampen. Rälsen gick av framför kryparen som gjorde att den fastnade under vattnet. Den blev bärgad, men är skadad. Detta innebär att södra rampen är avstängd och kan för närvarande inte användas för sjösättning på grund av rälsbrottet. Den äldre dubbelsling-kryparen är skadad, oklart hur allvarligt. DUSK 2 kommer att ersätta den skadade maskinen från och med kommande sjösättningar. Haveriet påverkar inte möjligheten att lyfta på master vid södra bryggan. (Observera att det ligger en sten invid bryggan på norra sidan. Framförallt för båtar med djupare köl måste se upp)

Sjösättningspremiär

Årets först sjösättning ägde rum i under lördagen 27/4. Åtta båtar gick i sjön i det fina vårvädret och inga krånglande “krypare”. se uppdatering på vår facebook-sida.

Vatten på varvet

Vattnet kommer att släppas på kommande söndag 14 april under eftermiddagen om fryspropparna har släppt i all ledningarna ute i området, vilket är troligt. Det har dessvärre blivit en läcka på inkommande vatten, som kommer att repareras under veckan. Normalt finns det alltid vatten på gamla klubbhusets gavel men där är det avstängt också till läckan lagats.

Kommande aktivitet

Styrelsen kommer nu i vår att i utföra en besiktning av båtvaggor för att säkerställa att de är säkra och funktionsdugliga

Planering av vårrustning

Under rubriken “Miljö” och “Bottenfärger” finns information om vilka färger som är godkända för 2019 av KEMI. Observera att endast hårda färger är godkända av SoBU. Styrelsen kommer i början av april att skicka ut en ny enkät för att inventera användandet av bottenfärger.

Säkerhetskontoll av den egna båten

Under rubriken “Länkar & Dokument” finns nu ett dokument från SBU som beskriver vad som bör/ska kontrolleras för ökad säkerhet i och på våra båtar.

___________________________________________________________________________________________________