Edsvikens Segelsällskap (ESS)

Utbildning Förarintyg och Kustskepparintyg online

Om du som medlem i ESS känner att det skulle vara bra med mer kunskap i navigering och båtkunskap så har vi fått ett rabatterat erbjudande från Navigationsskolan att gå en sk onlineutbildning för att ta ett Förarintyg https://navigationsskolan.se/forarintyg/ eller ett Kustskepparintyg https://navigationsskolan.se/kustskepparintyg/.

Ange att du är medlem i ESS för att kunna ta del av det rabatterade erbjudandet.

Snart dags för årsmöte

10 mars 2021 har vi årsmöte och detta möte kommer att vara digitalt då rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att vi inte får samlas fler i samma lokal. Information och dokument kommer att skickas ut i god tid inför mötet. Glöm inte bort att sista inlämningen för en eventuell motion ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari

Ny reviderad “Regler och ordningsföreskrifter innom ESS”

Under rubriken “Dokument & Länkar” hittar du den senaste revisionen av Regler och Ordningsföreskrifter för ESS

Medlems- och Bokningssystemet BAS

För att vi ska ha så aktuella uppgifter som det bara går, vore det bra att kontrollera aktuella telefonnummer och mailadress. Styrelsen vill vara säker på att all information kommer fram till dig som medlem.

Det går att på egen hand lägga in ändringar i BAS och det kommer en avisering till administratören att en ändring önskas.

Vaktperiod inför vintern 2020/2021

Vaktperioden för ESS är fastslagen till 2021.04.08 – 2021.05.24. Informationen finns också i kalendern!

Säkerhetskontroll av den egna båten

Under rubriken “Länkar & Dokument” finns nu ett dokument från SBU som beskriver vad som bör/ska kontrolleras för ökad säkerhet i och på våra båtar.

___________________________________________________________________________________________________