Vaggor & Stöttor

Allmänt

Båtar skall under vinterförvaring vara uppställda i vagga eller med stöttor av godkänd typ. Val av vagga eller stöttor är upp till båtägaren. Om ni står i begrepp att byta ut eller köpa nytt, rekommenderas stöttor då det blir enklare både vid sjö- och torrsättning samt vid städdagarna. Oavsett vad som föredras skall storleken vara anpassad till aktuell båttyp. Ingen vagga får vara bredare än 2.7 m, vilket är det maxmått våra slamkrypare kan gränsla vid avpallning. Båtägaren är själv ansvarig för att pallningen är av lämplig typ och har den hållfasthet båten kräver. Båtägaren skall själv kontrollera att avpallning och stöttning av båten sker på ett fullgott sätt.
Vaggor, stöttor och pallningsmateriel ska ses över före upptagning och vara anpassat för båthantering med slamkrypare.

Maxbredd för vagga/Stöttning för respektive Slamkrypare

Se information under rubriken “Slamkrypare”

Checklista för vagga och stöttor

Det åligger båtägaren att se till att vagga eller stöttning;
• är anpassad till båtens storlek och i gott skick (inte rostiga eller murkna)
• alla gängor är infettade så att justering går smidigt
• verktyg finns till hands vid upptagningen
• kontrollera att det finns tillräckligt med gängor kvar på stöttorna (de får ej vara uppskruvade för mycket)
• är märkt med medlemsnummer.