Meny Stäng

Varvet

Varvet ligger vid Tegelhagen (59°24,7’N, 17°59,4’E) invid Edsviken, se även kartan nedan. Uppläggningsområdet är inhägnat och belyst. Passage in och ut från området sker genom ett antal grindar, vilka normalt hålls låsta. Inom området finns vatten, el och depå för miljöfarligt avfall.

Fyra klubbar läger upp båtar på området. ESS finns i NÖ delen av området, EBK (Edsbergs Båtklubb) i SÖ delen, SBK (Sollentuna Båtklubb) i SV delen och TBK (Turebergs Båtklubb) i NV delen. Nygamla bryggan nedanför f.d. mobilkranskajen är avsedd att användas för stävförtöjning med akterankare i samband med sjösättning och upptagning. Se bilder.

På den södra pontonbryggan har ESS en mastlyftkran (se bilden nedan), för att underlätta hanteringen av båtens mast i samband med torr- och sjösättning. Talja finns förvarad i vaktstugan. Mastkranen för på- och avmastning är belägen utanför broarna vid Stocksund.
Se vidare under MASTKRAN
Inom uppläggningsområdet har ESS medlemmar tillgång till ett mastskjul. Transport av masterna mellan bryggan och mastskjulet kan ske med klubbens mastvagn, vilken normalt förvaras i mastskjulet. Masten skall vara tydligt uppmärkt med namn och telefonnummer. Tillgången till mastvagnen och mastlyftkranen medför att de flesta master kan hanteras av två personer.Mått och vikt
Högsta tillåtna mått och vikt för båtar på ESS varvsområde är:
Längd: 12m
Bredd: 4m
Djup: 2,1m
Vikt 8 ton.
Överstiger båtens mått någon av dessa gränser måste varvschefens godkännande inhämtas.

Grindarna
I samband med att vi fick ett nytt rast/vakthus så installerades det en motoriserad grind som också stängs automatiskt efter ut och inpassage. Det finns ingen möjlighet att ställa upp grinden permanent.
Grindarna mot vattnet måste hållas låsta så snart inte sjösättning eller upptagning pågår.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer