Ventilation & Mögel

Problem med ventilation och mögel är vanliga i fritidsbåtar. Dålig ventilation leder till fukt och mögel. Därför är det bra att känna till både hur man genom bra ventilation undviker mögel och hur man gör om man ändå drabbats.

Här kan du läsa två artiklar som vi fått från Allegroklubben:
Bekämpa mögel och dålig lukt.

Bekämpa mögel
Ozongenerator

Har du fått mögel och dålig lukt i din båt, kan du med hjälp av en ozongenerator döda mögelsporerna och bli av med diverse otrevliga odörer. ESS har införskaffat en sådan av typen Delino D10. Du kan läsa mera om den på Delino.

Vill du använda den, så kontakta Hans-Roland Lindgren (tel 08-754 20 65). Hyran är 50 SEK/dygn.

Delinon ansluts till 12V eller 220V. Försiktighet måste iakttas när den används. Bruksanvisning finns i kartongen som den ligger i.

Delinon genererar ozon. Ozon i höga halter innebär hälsorisk.

Delinon bör användas maximalt c:a 12 timmar i sträck, och man får absolut inte vistas i båten samtidigt som Delinon arbetar. Efter användning av Delinon skall båten vädras ur ordentligt. I de allra flesta fall räcker ett par timmars behandling.
Varning: Ozon är aggressivt mot gummi.