Meny Stäng

Kompleterande föreskrifter gällande hantering av miljöfarligt avfall på varvsområdet Tegelhagen

Spillolja/Olja

Ska tömmas i spilltanken. Tömda dunkar och kärl kastas i indusricontainern

Oljefilter/Bränslefilter

Töm först filtret från olja/bränsle i spilltanken innan de kastas i fatet för olje- och bränslefilter

Färgrester

Burkar med färgrester kvar, placeras stående i fatet för färgrester. Tomma färgburkar kastas i containern för industriavfall

Lösningsmedel

Lösningsmedel ska tömmas i fatet för lösninfmedel. Tomma kärl kastas i containern för industriavfall

Aerosolförpackningar (även tomma)

Placeras i fatet märkt AEROSOLER

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer