Meny Stäng

Säkerhetspolicy

Denna säkerhetspolicy har till uppgift att på ett tillgängligt sätt klargöra Sollentuna Båtsportunions (SoBU´s) åtagande avseende säkerhet inför de ingående båtklubbarnas medlemmar. Försäkringsskydd och dylika åtaganden behandlas inte i denna skrift.

SoBU är ett samarbetsorgan mellan båtklubbar Sollentuna för vinteruppläggning av båtar på uppläggingsplatsen i Tegelhagen. Alla kostnader i samband med detta finansieras av båtklubbarna och därmed dess medlemmar som erlägger en varvsavgift per säsong.
SBU ansvarar via anslag från klubbarna för drifts-, underhålls- och skadekostnader på de anläggningar och den utrustning som förvaltas av SBU. Exempel är byggnader, staket, lås, el, vatten, belysning samt vård av området. SBU administrerar också drift och underhåll av de båda slamkrypare som samägs av ESS, SBK och TBK. SoBU tillhandahåller endast garageplats för den slamkrypare som ägs av EBK.

För att skydda anläggningar och utrustning från skadegörelse och brott har det beslutats att området skall vara inhägnat, låst och upplyst med strålkastare.

Under uppläggningssäsongen är skyddet förstärkt med vaktgång som främst är till för att motverka brott och skadegörelse på upplagda båtar.

Vaktgångens tider, rutiner och fördelning mellan klubbarna överenskoms mellan klubbarnas representanter. Det fysiska skyddet med staket, lås och belysning förstärker dessutom skyddet för de upplagda båtarna.
All vinteruppläggning sker på den enskilde båtägarens ”egen risk”. SoBU eller båtklubbarna tar inte något ansvar för eventuella stölder eller skadegörelse som enskilda medlemmar drabbas av. Det åligger därför varje båtägare att göra sitt yttersta för att avlägsna värdefull och stöldbegärlig utrustning från sin båt.

Det åligger dessutom varje båtägare att hålla sin båt försäkrad även när den ligger på uppläggningsplatsen.
Denna policy uppdateras när behov av detta föreligger, efter beslut i styrelsen.
Denna policy har antagits genom styrelsebeslut 2011-06-07.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer