Meny Stäng

Sjösättning / Torrsättning

Sjö- och torrsättning görs med hjälp av slamkrypare.

ESS äger, tillsammans med båtklubbarna TBK, SBK, EBK och Vega, tre slamkrypare.

De betecknas:

 • ESK (Enkelslingslamkryparen)
 • DUSK (Dubbelslingslamkryparen)
 • DUSK2 (”Nya” Dubbelslingslamkryparen)

Maskinerna lyfter båtarna med hjälp av hydraulkolvar mellan vilka det går så kallade sling (lyftband). På den något äldre maskinen ESK lyfts båtens för istället av en lyftplatta. Maskinerna är snarlika. Den äldre ESK:n har en något kortare hjulbas, lägre maximal lyfthöjd och lyfter något lägre maximal last varför båtar över 10 meters längd normalt sett tas upp med någon av dubbelslingslamkryparna.

Slamkryparnas begränsningar är styrande för hur stora båtar som vi kan ta upp på ESS:s område.
Idag är de maximala måtten:

 • Längd: 12 meter
 • Bredd: 4 meter
 • Djup: 2,1 meter
 • Vikt: 10 ton

Vid torr- och sjösättning är båtens ägare ansvarig för att bedöma om lyftpunkterna det vill säga anliggningsytorna för sling/lyftplatta är lämpliga och säkra.
Lyftpunkterna ska vara lämpliga för att fördela båtens vikt samt säkra så att det inte uppkommer skador på drev/propelleraxel eller instrument.

Båtens tyngdpunkt måste ligga inom det markerade området för slamkryparen och bör förstås helst ligga centrerat i området.

Lämpliga lyftpunkter (för/akter) kan med fördel markeras med klistermärken på skrovet under relingen.
Det är även en bra idé att fotografera båten när den ligger på land så att man ser undervattenskroppen med propeller/drev och eventuella instruments placering i förhållande till den synliga delen ovan vatten. Bilderna kan då underlätta bedömningen av lyftpunkter vid torrsättning.

ESS har inte något ”centralt” register över lämpliga slamkryparmått för medlemmarnas båtar. Istället är det varje medlems ansvar att ha lämpliga mått för sin båt uppskrivna och tillhandahålla dem vid torrsättning. En enskild medlem kan förstås inte ha mått för en maskin som båten inte hanterats med. Om båten inte sjö- eller torrsatts med aktuell maskin så gör slamkryparförarna en bedömning utifrån båtens längd, bredd, djupgående och tyngdpunkt. När båten har hanterats i någon av maskinerna så är det viktigt att medlem förhör sig om de lämpliga måtten för den maskinen och skriver upp dem så att de finns tillgängliga vid nästa sjö- eller torrsättning.

De mått som är aktuella är:

För ESK:

 • Höjd på frontlyft
 • Läge på frontlyft (fram/mitt/bak)
 • Bandlängd bak
 • Bred bak (låsläget för hydraulkolven) anges med Y (yttre) eller I (inre) plus en siffra

För DUSK/DUSK2:

 • Bandlängd fram
 • Främre lyftarmarnas läge (framåt/bakåt)
 • Bandlängd bak
 • Bred bak (låsläget för hydraulkolven) anges med Y (yttre) eller I (inre) plus en siffra

Observera att mått för DUSK och DUSK2 skiljer sig åt för en båt så håll reda på vilken av dubbelslingslamkryparen dina noterade mått avser.

Måttuppgifter kan och bör läggas in i BAS som du loggar in på via ESS:s hemsida under fliken medlem.

Inför torrsättning ska medlem se till att:

 • Tillräckligt och lämpligt virke för att palla upp kölen finns
 • Alla nödvändiga verktyg för att justera vaggor/stöttor finns på plats
 • Justerskruvar är smorda så att de är lätt att hantera

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer