Slamkrypare

Allmänt

ESS äger två slamkrypare tillsammans med TBK och SBK. Skillnaden i stort är att de är utrustade med ett respektive två sling. Därav namnen EnkelSlingsKryparen (ESK) och DubbelSlingsKryparen (DUSK). Utöver de rekommendationer för respektive slamkrypare nedan, står det båtägarna fritt att välja vilken av slamkryparna som föredras för torr- och sjösättning. Slamkryparförana kan emellertid när som helst av säkerhetsskäl eller av annan orsak frångå båtägares önskemål. Båtägare har skyldighet att rätta sig efter slamkryparförarens direktiv. Det är för bägge slamkryparna ESS ordningsföreskrifter som reglerar båtars högsta tillåtna mått och vikt som för närvarande är:
Längd: 12 m
Bredd: 4 m
Djup: 2,1 m
Vikt 8 ton.

EnkelSlingsKryparen (ESK)

Bör användas till långkölade båtar samt båtar runt åtta meter och kortare.
Klarar vaggor upp till 2.40 m bredd.

DubbelSlingsKryparen (DUSK)

Är en meter längre än EnkelSlingsKryparen och lämpar sig väl för båtar över åtta meter.
Bör undvikas för båtar kortare än 8 meter.
Klarar vaggor upp till 2.70 m bredd.