SoBU

Sollentuna Båtsportunion (SoBU) är samarbetsorganet mellan klubbarna. SoBU står för arrendeavtalet för uppläggningsområdet med Sollentuna Kommun. SoBU äger all gemensam utrustning (utom sjösättningsvagnarna) och hanterar gemensamma angelägenheter. SoBU tillhandahåller också två torr-/sjösättningsramper med tillhörande pontonbryggor och en förtöjningsbrygga för stävförtöjning.