Övriga funktionärer

Varvskommitté
Anna-Karin Wemstad (varvschef)
Mats Eriksson
Kjell Jansson
Varvskommitté@EdsvikensSS.se

Revisorer
Henrik Evers
Wlodek Kaplan
Revisorerna@EdsvikensSS.se

Försäkringsansvarig
Hans Nygren
Försäkringsansvarig@EdsvikensSS.se

Miljöombud
Hans Nygren
Miljöombud@EdsvikensSS.se

ESS representanter i Sollentuna Båtunions styrelse
Hans-Roland Lindgren. (Ordinarie ledamot)
SBUrepr@EdsvikensSS.se
Bo Sundin. (Suppleant)
SBUsuppl@EdsvikensSS.se

Besiktningsman
Christer Josephson
Besiktningsman@EdsvikensSS.se

Klubbmästare
Lennart Niklason
Klubbmästare@EdsvikensSS.se

Valberedning
Tommy Björklund (sammankallande)
Joakim Järvheden
Bo Hallman
Valberedningen@EdsvikensSS.se