Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall måste tas om hand. Miljöstation finns på varvsområdet och vid OK-macken i Helenelund. Är du osäker, kontakta vårt miljöombud.

Miljörummet på varvsområdet finns i samma byggnad som slamkrypargaraget och vaktlokalen. Ingången finns på västra sidan. Grindnyckeln passar.

I miljörummet kan du lämna spilloljor, förbrukade filter, färgrester, lösningsmedel mm. Utanför finns en box för uttjänta batterier. Anvisningar för miljöfarligt avfall, vilka även finns uppsatta i miljörummet, måste följas.

Icke miljöfarligt avfall skall slängas i den sopcontainer som kommer att finnas uppställd inom området under perioden för vårrustning och i samband med upptagningen.