Latrintömning

Som ett led i att minska övergödningen i våra vatten infördes 1 april 2015 ett generellt förbud att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i våra hav, insjöar och inre vattendrag.

Information om detta finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida